Skeeleren voor de jeugd gaat weer van start op op 1 mei

Komende vrijdagen om 18.30 uur weer skeeleren dus!

Als de baan nat is dan kan dat niet. In dat geval geven de trainers een alternatieve training maar daar zijn wel sportschoenen voor nodig. Zorg bij wisselvallig weer dus dat je kind die bij zich heeft.

De jeugdtrainingen zullen gegeven worden door Arnoud Gietema, Anne Martien Bril, Persijn van de Velden en Pieter Ullersma.

Vanwege het coronavirus dat rondwaart gelden de volgende afspraken en regels:

 • We zijn gewend om materialen uit te lenen maar op dit moment doen we dat niet. Zorg dus voor eigen materiaal (skeelers, helm en pols- elleboog- en kniebeschermers).
 • De kantine zal dicht zijn maar de toiletten zijn als het echt nodig is wel te gebruiken. Het verzoek is om je kind voorafgaand aan de training thuis van het toilet gebruik te laten maken.
 • Omdat sommige kinderen hun skeelers niet zelf kunnen aantrekken en de trainers de jeugdleden niet mogen aanraken bij een valpartij en geen EHBO mogen verlenen, laten we ouders wel toe bij de baan.
 • We zetten stoelen neer op flinke afstand van de baan en van elkaar. Het is uitdrukkelijk de bedoeling daar op te gaan zitten tijdens de training. De auto’s moeten beneden geparkeerd worden, buiten het hek van het sportterrein.
 • Als de baan nat is en er niet geskeelerd wordt, kunnen er geen ouders bij de training aanwezig zijn.


Spreek met je kind goed de volgende regels door:

 • Drink alleen uit je eigen bidon (die je thuis gevuld hebt)
 • Trek je skeelers op de plek aan die je wordt aangewezen
 • Raak niemand aan en blijf ook van hulpmaterialen af (pilonnen etc).
 • Kinderen die 13 jaar en ouder zijn, houden 1,5 meter afstand van iedereen en kinderen tot en met 12 jaar houden 1,5 meter afstand van de trainer
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voordat de training begint en ga naar afloop gelijk naar huis

Natuurlijk gelden de algemene regels:

 • Houd je kind thuis als het klachten heeft zoals hoesten, verkoudheid, benauwdheid en koorts.
 • Houd je kind ook thuis als er iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer naar de training.
 • Houd je kind thuis als er iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. Was voor en na de training je handen goed.
 • Reis alleen met kinderen uit het eigen gezin naar de training

We beseffen dat het een heel lijstje aan regels is. Dit zijn de voorwaarden die gemeente en KNSB aan ons stellen om weer te mogen skeeleren. Maar bovenal hebben ze als doel om dat gezond en veilig te kunnen doen voor zowel trainer, kind als ouder!

Ondanks al deze regels zijn we blij weer te kunnen starten met de trainingen! We hopen op een mooi zomerseizoen!

Mede namens de trainers, Bas Biesbroek