Nieuws

Jeugdtraining AIJC Thialf gaan door!

De Trainingen voor de jeugd op zaterdagavond in het Triavium kunnen doorgaan. Natuurlijk gelden ook tijdens deze trainingen de Corona regels. Het Triavium heeft een protocol opgesteld dat u hier kunt inzien.

Vertaald naar onze trainingen houdt dit het volgende in:

Elkaar helpen met schaatsen aan- en uittrekken

Triavium staat niet toe dat ouders de training bijwonen. Wel kunnen ouders aangemeld worden als ondersteuner. Zij mogen een kwartier voor de training naar binnen en kunnen hun kinderen helpen met de schaatsen aantrekken (18.30). Daarna mogen de ouders niet in het Triavium blijven. Ze kunnen wel aan het einde van de training naar binnen om hun kind op te halen (19.45). Bent u binnen in het Triavium, dan draagt u een mondkapje. Dit geldt niet voor de schaatsende jeugd.  Daarnaast kunnen de kinderen elkaar helpen met schaatsen aan- en uittrekken.

Er geldt een registratie van de personen die binnen zijn geweest. Om die reden is het nodig AIJC Thialf op de hoogte is wie er de zaterdagen uw zoon/dochter komt brengen. U kunt de ouders die rijden en strikken doorgeven via info@aijcthialf.nl Eventuele vragen kunt u ook hier stellen.  

Daarnaast is er het dringende verzoek om te carpoolen zodat er zo min mogelijk volwassenen in het Triavium komen. Denkt u bij het carpoolen aan de adviezen van de rijksoverheid

Wij zouden het ook graag anders zien maar het is nu even niet anders. Gelukkig is er op het ijs nog steeds alle ruimte voor ijspret!  

Namens AIJC Thialf, Bas Biesbroek